Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 3-Kiểm tra trực tuyến Form Test Online. kiểm tra trắc nghiệm tổng quát
23/10/2013

FORM này được thiết kế để mô phỏng các bài luyện làm bài ôn tập kiến thức trực tiếp trên màn hình thông qua các dạng câu hỏi thường gặp như trắc nghiệm, tự luận.

Dạng kiểm tra kiến thức này được các giáo viên sử dụng thường xuyên trong tất cả các bài học môn Tiếng Việt như tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, ...


FORM được thiết kế để hỗ trợ 4 loại câu hỏi sau:

1. Câu hỏi trắc nghiệm cho phép một hoặc nhiều đáp án đúng.

2. Câu hỏi tự luận.

3. Câu hỏi điền khuyết.

4. Câu hỏi cặp đôi.

Chức năng của Form:

Chức năng chính của FORM này là cho phép học sinh thực hiện các bài luyện kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo một trong các dạng câu hỏi: trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết, cặp đôi.

Với mỗi loại câu hỏi sẽ có một khuôn dạng riêng để học sinh thực hiện bài kiểm tra theo dạng câu hỏi tương ứng. Phần mềm sẽ có các tính năng hỗ trợ như gợi ý, kiểm tra đúng sai và tự động cho điểm sau khi làm bài.

Toàn bộ nội dung các câu hỏi sẽ được nhập trực tiếp vào FORM và lưu trữ trong các tệp *.adf độc lập.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

FORM hỗ trợ 4 loại câu hỏi khác nhau do vậy sẽ có 4 khuôn dạng khác nhau của FORM này. Sau đây sẽ mô tả từng loại khuôn dạng cụ thể.

1. Khuôn dạng FORM cho câu hỏi trắc nghiệm

Phía trên màn hình có 3 biểu tượng tương ứng với các tệp âm thanh, hình ảnh, video đi kèm câu hỏi hiện thời. Bộ 3 biểu tượng này được thể hiện trong tất cả các giao diện của FORM. Nháy vào các nút này để nghe âm thanh, xem hình ảnh và xem video kèm theo câu hỏi hiện thời.


Thông tin câu hỏi thể hiện tại khung cửa sổ giữa của màn hình. Đáp án được nhập tại khung cửa sổ phía dưới và có dạng như hình dưới đây:


Để chọn đáp án đúng, hãy nháy chuột lên các ô vuông này.

Chú ý được phép chọn một hay nhiều phương án như hình dưới đây.


Nháy chuột lần 2 sẽ là thao tác hủy chọn.

Các nút điều khiển tại thanh phía dưới màn hình có ý nghĩa như sau:


Biểu tượng

Tên nút lệnh

Ý nghĩa


Nút Làm lại (Reset)

Thực hiện lại từ đầu bài luyện này.


Nút Kiểm tra (Check)

Kiểm tra xem đã làm đúng hay sai bài hiện thời. Phần mềm sẽ thông báo ngay trên màn hình.


Nút Trợ giúp (Help)

Tìm sự trợ giúp của phần mềm cho bài luyện hiện thời.


Nút Làm tiếp (Next)

Chuyển sang bài luyện tiếp theo (trong cùng bài học hiện thời)

Khuôn dạng FORM cho câu hỏi điền khuyết


Với câu hỏi điền khuyết, trong màn hình chứa câu hỏi chính sẽ có các vị trí trống được đánh dấu bởi "...". Bên phải màn hình là danh sách các từ, cụm từ cần điền vào các vị trí trống này.

Cách thực hiện bài kiểm tra như sau: Dùng chuột kéo thả các nút tròn ghi các số từ khung bên phải vào các vị trí trống trong khung câu hỏi chính và nhả chuột. Làm như vậy cho đến khi lấp hết các chỗ trống cần điền.

Trong bài luyện trên HS cần nháy nút để xem hình ảnh tương ứng với câu hỏi này.

3. Khuôn dạng FORM cho câu hỏi tự luận

Với câu hỏi tự luận, nội dung câu hỏi thể hiện khung phía trên, người làm bài kiểm tra nhập trực tiếp đán án, lời giải trong khung phía dưới.

4. Khuôn dạng FORM cho câu hỏi cặp đôi

Trong mô hình câu hỏi cặp đôi, dãy các câu gốc nằm phía bên trái màn hình. Dãy các thông tin cần cặp đôi nằm phía bên phải.

Người làm bài kiểm tra cần thực hiện các thao tác sau: kéo thả các nút có màu sắc tại dãy thông tin bên trái sang các ô vuông tại dãy thông tin bên phải để tạo thành các cặp đôi thông tin. Có thể thực hiện lại các thao tác này nhiều lần cho đến khi ưng ý.

Ví dụ hình dưới đây mô tả sau khi hoàn thành thao tác kéo thả làm bài kiểm tra với câu hỏi cặp đôi. Khi nháy nút Kiểm tra, phần mềm sẽ thông báo ngay là đúng hay sai.Các thông tin cần nhập trong cửa sổ này bao gồm:

- Kiểu thực hiện bài luyện tập: chọn Kiểm tra nhanh hay Kiểm tra bình thường.

Nếu chọn Kiểm tra nhanh thì phần mềm sẽ kiểm tra và thông báo ngay kết quả sau khi người dùng thực hiện một thao tác làm bài nào đó.

Nếu chọn Kiểm tra bình thường thì phần mềm sẽ chỉ tiến hành kiểm tra khi người dùng bấm nút Kiểm tra.

- Tại vị trí Nguồn dữ liệu chọn kiểu dữ liệu sẽ sinh ra bài luyện.

Nếu chọn kiểu nguồn dữ liệu là Tự nhập trực tiếp thì nháy chuột tiếp vào nút Nhập, sửa trực tiếp dữ liệu để vào cửa sổ nhập dữ liệu câu hỏi trực tiếp cho FORM. Màn hình nhập dữ liệu có dạng như hình dưới đây.

Trên màn hình này cho phép người dùng nhập nhiều câu hỏi vào một dãy các câu hỏi. Thao tác với các câu hỏi này hiện tại vị trí dòng cuối cùng.

Nháy nút để khởi tạo thêm 1 câu hỏi trong danh sách để nhập.


Nháy các nút , để chuyển đến câu hỏi cần soạn thảo.


Khu vực phía trên là nhập các thông tin chung của câu hỏi, trong đó có:

- Kiểu câu hỏi: chọn 1 trong 4 kiểu câu hỏi cho phép của FORM là trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết và cặp đôi.

- Nhập các thông tin tên câu hỏi, tên tệp âm thanh, tên tệp hình ảnh, tên tệp video nếu có đi kèm câu hỏi này.

Khu vực phía dưới là vị trí nhập trực tiếp nội dung câu hỏi. Với mỗi loại câu hỏi, khu vực này có khuôn dạng khác nhau.

Trong hình trên là khuôn dạng của câu hỏi điền khuyết. Qui định như sau:

- Khung bên trái là nội dung câu hỏi. Vị trí cần điền khuyết sẽ đánh dấu bởi tag có dạng <k> trong đó k là số tự nhiên từ 1 đến 9.

- Cho phép tối đa là 9 từ, cụm từ cần điền khuyết. Các cụm từ này được nhập tại khung cửa sổ bên phải.

Số lượng các từ, cụm từ cần điền được nhập tại vị trí có ghi Số lượng đáp án. Cho phép nhập giá trị này từ 2 đến 9.

Chú ý:

Một từ có thể được điền vào nhiều vị trí trống trong nội dung câu hỏi.

Màn hình dưới đây là dành cho câu hỏi kiểu trắc nghiệm.

- Khung trái là nơi nhập nội dung câu hỏi.

- Khung phải là nơi nhập các đáp án của câu hỏi. Cho phép nhập đến 9 đáp án tại vị trí Số phương án.

- Trong các phương án này phải có tối thiểu là 1 phương án đúng. Nháy vào check box Đúng / Sai để chọn kiểu của phương án này.

- Nháy chuột vào check box Được phép thay đổi vị trí / Không được thay đổi vị trí để xác nhận xem phương án này có được hoán đổi vị trí khi hiện trên màn hình hay không.


Trên đây là cửa sổ nhập câu hỏi tự luận. Chỉ có 2 cửa sổ cho phép nhập thông tin. Bên trái là nội dung câu hỏi, bên phải là đáp án, lời giải của câu hỏi tự luận này.

Hình dưới đây mô tả màn hình nhập dữ liệu cho câu hỏi cặp đôi.


Thông tin câu hỏi cặp đôi được nhập như sau:

- Nhập số lượng các cặp thông tin của câu hỏi tại vị trí Số lượng cặp đôi. Cho phép nhập giá trị này từ 2 đến 9.

- Tại vị trí Nội dung câu hỏi nhập thông tin yêu cầu chính của câu hỏi.

- Phía dưới có hai khung cửa sổ trái - phải dùng để nhập các cặp thông tin. Mỗi cặp thông tin cần nhập vào hai ô cửa sổ trái - phải với cùng chỉ số.

Sau khi nhập xong toàn bộ các câu hỏi thì nháy nút Cập nhật để ghi các kết quả đã nhập.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7326

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn