Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 3-Kiểm tra trực tuyến FORM Find-Correct-Text-Object: Tìm từ đúng nhất
04/11/2013

Một trong các dạng bài luyện tập, kiểm tra kiến thức hay dùng nhất là dạng câu hỏi trắc nghiệm. FORM này được thiết kế chuyên cho việc mô phỏng làm các bài luyện trắc nghiệm.

FORM này sẽ được sử dụng rất đa dạng trên thực tế, không những chỉ môn Tiếng Việt mà còn có thể dùng cho tất cả các môn học khác.

FORM này có thể dùng không những ở trong nhà trường mà còn có thể đuợc dùng ở nhiều sinh hoạt khác ngoài nhà trường.


Chức năng của Form:

FORM được thiết kế mô phỏng các dạng bài luyện trắc nghiệm khác nhau trong chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học.

Dữ liệu có thể được nhập trực tiếp từ tệp ADF hoặc phần mềm tự động sinh các bài luyện từ các nguồn từ điển đa dạng có sẵn trong phần mềm.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Chính giữa màn hình là nội dung câu hỏi. Phía dưới là 4 đáp án trong đó chỉ có đúng 1 đáp án đúng. Để làm bài HS cần nháy chuột lên thanh đáp án đúng.

Nếu kiểu kiểm tra là bình thường thì cho phép người dùng chọn lại phương án khác. Phần mềm sẽ kiểm tra đúng sai sau khi nháy chuột lên nút Kiểm tra .

Nếu kiểu kiểm tra là nhanh thì phần mềm sẽ tự động kiểm tra ngay sau khi người dùng nháy chuột chọn đáp án.

Nếu sai phần mềm sẽ thông báo và hiển thị phương án đúng bằng màu xanh lá cây nhue hình dưới đây.


Có thể sử dụng nút lệnh Trợ giúp .

Nháy nút để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.


Dữ liệu cần nhập trên FORM nhập liệu như sau:

- Tại vị trí Kiểu thực hiện bài luyện tập chọn 1 trong 2 cách kiểm tra của FORM là Kiểm tra nhanh Kiểm tra bình thường.

- Check box Sử dụng trợ giúp qui định có được dùng nút Trợ giúp hay không.

- Tại vị trí Kiểu thực hiện bài luyện tập chọn 1 trong 2 kiểu là Tự động sinh Người dùng tự nhập.

Nếu chọn Người dùng tự nhập thì sau đó cần tiến hành nhập các câu hỏi ngay trong cửa sổ này. Các thao tác nhập liệu như sau:

- Nháy nút để bổ sung câu hỏi vào danh sách.

- Với mỗi câu hỏi cần nhập:

+ Nội dung câu hỏi nhập tại vị trí Nội dung câu hỏi. Có thể bổ xung thêm hình ảnh cho câu hỏi này.

+ Đáp án chính xác nhập tại vị trí Từ, cụm từ khóa chính.

+ Các đáp án bổ sung (không đúng) nhập tại vị trí Các từ khóa khác. Chú ý phải nhập đủ 3 từ khóa dự phòng.

Có thể chuyển nhập dữ liệu từ tệp ADF bằng cách gõ tên tệp này tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

Nếu chọn Tự động sinh thì tại vị trí Sử dụng nguồn dữ liệu được phép chọn 1 trong 14 nguồn từ điển khác nhau, mỗi nguồn từ điển này lại sinh ra một loại câu hỏi khác nhau.


Sau khi nhập xong dữ liệu nháy nút Chấp nhận để ghi lại kết quả.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7334

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn