Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Writing -Practice: Tập chép
06/11/2013

Tập chép là phần kiến thức trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong đó giáo viên viết mẫu lên bảng, học sinh phải viết lại vào vở.

Một trong các yêu cầu bắt buộc của Form này là văn bản tập chép thể hiện trên màn hình phải chính xác và đúng với khuôn mẫu chữ viết tiếng Việt theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo.


Chức năng của Form:

Chức năng chính của Form này là mô phỏng bài học tập chép trong chương trình Tiếng Việt cấp Tiểu học.

Trên màn hình hiện một đoạn văn bản hoàn chỉnh. Học sinh quan sát, đọc và chép nội dung này vào vở tập chép.

Phần mềm hỗ trợ việc nhập một hoặc nhiều hơn số lượng văn bản cần tập chép.

Form có chức năng phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Giáo viên được quyền thay đổi văn bản đầu vào của Form.

Chú ý: Văn bản tiếng Việt thể hiện trên màn hình là hoàn toàn chuẩn theo đúng cách viết chữ tiếng Việt theo chương trình và SGK môn Tiếng Việt Tiểu học.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Trong khung cửa sổ chính là nội dung văn bản cần tập chép. Các nút , dùng để phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Tiêu đề trên và dưới của văn bản được thể hiện phía trên và dưới của đoạn văn bản.

Nút , có chức năng phóng to đoạn văn bản cần tập chép lên toàn màn hình.

Ví dụ sau thể hiện hình ảnh phóng to toàn màn hình văn bản cần tập viết với chữ đen trên nền trắng.


Trên màn hình này các nút , vẫn có tác dụng.


Các thông số nạp dữ liệu cho Form này bao gồm:

- Tên tệp lưu trữ dữ liệu ngoài ADF File.

- Tiêu đề trên và dưới của văn bản.

- Số lượng văn bản được nhập tại vị trí Số lượng đoạn văn bản. Gõ một số và nhấn phím Enter để cập nhập giá trị này.

- Nội dung văn bản cần tập chép.

- Các lựa chọn cho việc thể hiện văn bản trên màn hình tập chép. Các lựa chọn này bao gồm:

+ Cách thể hiện chữ hoa tiếng Việt: kiểu chữ hoa 1 hay 2 (dành cho nhóm 5 chữ cái hoa A, M, N, Q, V).

+ Cách thể hiện dấu tiếng Việt đối với các vần đặc biệt: òa òe, ùy hay oà, oè hay uỳ.

+ Cách thể hiện kết nối chữ hoa với các chữ i, u, y: có hay không nét nối liền từ chữ hoa đến các chữ i, u, y.

Hình ảnh dưới đây cho thấy cách nhập của màn hình có nhiều đoạn văn bản.


Chú ý: đoạn văn bản có thể được căn lề theo 4 kiều: căn trái, căn giữa, căn phải và căn đều hai bên. Ví dụ đối với kiểu thơ lục bát thì cần chọn căn giữa.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận để đóng và ghi lại kết quả.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7340

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn