Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Listen-And-Write-Correct-Word: Nghe và viết từ chính xác
07/11/2013

Form này mô tả một bài luyện chính tả tập nghe và viết lại một từ tiếng Việt hoàn chỉnh. Đây là một bài luyện chính tả thường gặp trong phần kiến thức học chính tả của SGK Tiếng Việt Tiểu học.

Chức năng của Form:

Chức năng chính của Form là cho phép HS nghe đọc một từ hoàn chỉnh, sau đó cần nhập chính xác từ này.


Form có chức năng tự động sinh các bài luyện dựa vào các từ điển chính tả có sẵn trong phần mềm.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Bài thực hành này luyện khả năng nghe đọc một từ tiếng Việt với giọng chuẩn Hà Nội và yêu cầu người nghe viết lại chính xác từ này (sao cho đừng tạo lỗi chính tả khi viết).

Trên màn hình là một dòng trống.

Nháy nút vào hình cái loa để nghe phát âm từ cần viết.

Sau khi nghe xong hãy gõ từ vừa nghe vào ô văn bản phía dưới màn hình.

Chú ý phải nhập đầy đủ với các chữ và dấu tiếng Việt. Gõ xong nhấn phím Enter hoặc nháy vào nút để đưa từ đã nhập lên dòng trống.

Form sẽ có 2 chế độ kiểm tra:

- Kiểm tra nhanh: Ngay sau khi nhập đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả.

- Kiểm tra bình thường: Sau khi nhập đáp án, cần nháy nút để phần mềm tiến hành kiểm tra kết quả.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Có 3 kiểu, chế độ kiểm tra xem viết thế nào là đúng:

+ Không phân biệt chữ hoa, thường: chỉ cần gõ đúng chữ và dấu so với mẫu chữ gốc.

+ Viết chữ chuẩn: yêu cần gõ chuẩn như sau: chữ cái đầu từ viết hoa, tất cả các chữ còn lại viết thường.

+ Viết chính xác theo mẫu từ: yêu cầu gõ chính xác theo mẫu đã có.

Nếu làm đúng phần mềm sẽ có thông báo như hình dưới đây.


Nếu gõ sai, thậm chí sai dấu, phần mềm sẽ xác định là sai và thông báo như hình dưới đây.Qui trình nhập dữ liệu như sau:

Các thao tác trên giao diện này như sau:

- Chọn kiểu kiểm tra nhanh hay bình thường tại vị trí (1).

- Tại vị trí (2) lựa chọn cách kiểm tra khi gõ chữ Việt trong ô. Có 3 lựa chọn sau:

+ Không phân biệt chữ hoa, thường: chỉ cần gõ đúng chữ và dấu so với mẫu chữ gốc.

+ Viết chữ chuẩn: yêu cần gõ chuẩn như sau: chữ cái đầu từ viết hoa, tất cả các chữ còn lại viết thường.

+ Viết chính xác theo mẫu từ: yêu cầu gõ chính xác theo mẫu đã có.

- Nếu muốn xem và kiểm soát từ cụ thể hãy nháy chọn tại vị trí (3) và nháy nút Sinh tự động để phần mềm tự động sinh một từ, nháy nút Nghe lại âm để nghe lại phát âm của từ này.

- Nháy nút Chấp nhận tại vị trí (4) để đồng ý áp dụng các thay đổi lựa chọn đã nhập, ngược lại nháy vào nút Hủy lệnh.

1. Tại vị trí Kiểu thực hiện bài luyện tâp chọn 1 trong 2 kiểu:

- Kiểm tra nhanh: Ngay sau khi nhập đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả.

- Kiểm tra bình thường: Sau khi nhập đáp án, cần nháy nút để phần mềm tiến hành kiểm tra kết quả.

2. Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn một trong 2 kiểu:

+ Tự động từ nguồn dữ liệu --> dữ liệu tự động sinh.

+ Người dùng tự nhập ---> dữ liệu cho người dùng phải nhập trực tiếp.

3. Tại vị trí Kiểm tra cách viết chữ Việt chọn 1 trong 3 kiểu, chế độ kiểm tra cách viết sau:

+ Không phân biệt chữ hoa, thường: chỉ cần gõ đúng chữ và dấu so với mẫu chữ gốc.

+ Viết chữ chuẩn: yêu cần gõ chuẩn như sau: chữ cái đầu từ viết hoa, tất cả các chữ còn lại viết thường.

+ Viết chính xác theo mẫu từ: yêu cầu gõ chính xác theo mẫu đã có.

4. Nếu ở bước 2 chọn Tự động từ nguồn dữ liệu thì có thể thực hiện tiếp như sau:

- Nếu muốn phần mềm tự động sinh từ khóa, nháy chọn Nghe và nhập từ khóa, sau đó nháy nút Sinh tự động. Nếu muốn nghe âm thanh của từ thì nháy nút Nghe từ khóa.


5. Nếu ở bước 1 chọn Người dùng tự nhập thì sẽ thực hiện tiếp như sau:

- Chọn tên tệp dữ liệu cần nhập tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

- Nháy nút Nhập, điểu chính trực tiếp để vào cửa sổ nhập trực tiếp các bộ dữ liệu của bài luyện.

Cửa sổ nhập dữ liệu như sau:


- Để nhập 1 bộ dữ liệu mới nháy nút Thêm mới. Sau đó nhập dữ liệu tại vị trí Mẫu Từ khóa, nhập tên tệp âm thanh tương ứng.Nhập xong nháy nút Cập nhật để lưu vào danh sách.

- Làm tương tự với các bộ dữ liệu khác. Có thể thay đổi, sửa chữa, xóa các bộ dữ liệu đã nhập. Nhập xong nháy nút Đồng ý.

6. Quay trở lại cửa sổ nhập dữ liệu chính nháy nút Chấp nhận để kết thúc quá trình nhập dữ liệu. Muốn ghi lại tệp dữ liệu này nháy vào nút .


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7347

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn