Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Find-And-Write-Correct-Word: Tìm và viết từ chính xác
07/11/2013

Form này mô tả một bài luyện chính tả ở mức độ nâng cao hơn: tập viết lại một từ tiếng Việt hoàn chỉnh thông qua hình ảnh và một gợi ý nhỏ liên quan đến chính tả của từ này. Đây là một bài luyện chính tả thường gặp trong phần kiến thức học chính tả của SGK Tiếng Việt Tiểu học.


Chức năng của Form:

Chức năng chính của Form là yêu cầu HS tìm và viết lại một từ hoàn chính khi biết:

- Hình ảnh mô tả từ này.

- Một gợi ý nhỏ của từ liên quan đến cấu tạo của tiếng có trong từ này.

Form có chức năng tự động sinh các bài luyện dựa vào các từ điển chính tả có sẵn trong phần mềm.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Đây là bài luyện tập chính tả ở mức cao hơn.

Trên màn hình sẽ xuất hiện một tranh, ảnh minh họa cho một từ, nhiệm vụ của bạn là tìm ra từ này. Nhập từ này tại dòng văn bản phía dưới hình ảnh.

Phần mềm sẽ đưa ra một gợi ý nhỏ cho từ cần tìm, ví dụ "từ này chứa tiếng có âm vần "ả".

Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nháy nút .

Form sẽ có 2 chế độ kiểm tra:

- Kiểm tra nhanh: Ngay sau khi nhập đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả.

- Kiểm tra bình thường: Sau khi nhập đáp án, cần nháy nút để phần mềm tiến hành kiểm tra kết quả.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Có 3 kiểu, chế độ kiểm tra xem viết thế nào là đúng:

+ Không phân biệt chữ hoa, thường: chỉ cần gõ đúng chữ và dấu so với mẫu chữ gốc.

+ Viết chữ chuẩn: yêu cần gõ chuẩn như sau: chữ cái đầu từ viết hoa, tất cả các chữ còn lại viết thường.

+ Viết chính xác theo mẫu từ: yêu cầu gõ chính xác theo mẫu đã có.


Qui trình nhập dữ liệu đầu vào cho Form này như sau:

1. Tại vị trí Kiểu thực hiện bài luyện tâp chọn 1 trong 2 kiểu:

- Kiểm tra nhanh: Ngay sau khi nhập đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả.

- Kiểm tra bình thường: Sau khi nhập đáp án, cần nháy nút để phần mềm tiến hành kiểm tra kết quả.

2. Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn một trong 2 kiểu:

+ Tự động từ nguồn dữ liệu --> dữ liệu tự động sinh.

+ Người dùng tự nhập ---> dữ liệu cho người dùng phải nhập trực tiếp.

3. Tại vị trí Kiểm tra cách viết chữ Việt chọn 1 trong 3 kiểu, chế độ kiểm tra cách viết sau:

+ Không phân biệt chữ hoa, thường: chỉ cần gõ đúng chữ và dấu so với mẫu chữ gốc.

+ Viết chữ chuẩn: yêu cần gõ chuẩn như sau: chữ cái đầu từ viết hoa, tất cả các chữ còn lại viết thường.

+ Viết chính xác theo mẫu từ: yêu cầu gõ chính xác theo mẫu đã có.

4. Nếu ở bước 2 chọn Tự động từ nguồn dữ liệu thì có thể thực hiện tiếp như sau:

- Tại vị trí Kiểu câu hỏi chọn 1 trong 3 kiểu: Hỗn hợp (ngẫu nhiên); theo âm đầu (prefix); theo âm cuối (syllable).


- Có thể nháy vào nú Sinh tự động để phần mềm sinh tại chỗ một từ mẫu có hình ảnh kèm theo. Muốn thay đổi hình ảnh này thì nháy chuột lên hình ảnh.

5. Nếu ở bước 1 chọn Người dùng tự nhập thì sẽ thực hiện tiếp như sau:

- Chọn tên tệp dữ liệu cần nhập tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

- Nháy nút Nhập, điểu chính trực tiếp để vào cửa sổ nhập trực tiếp các bộ dữ liệu của bài luyện.

Cửa sổ nhập dữ liệu như sau:


- Để nhập 1 bộ dữ liệu mới nháy nút Thêm mới. Sau đó nhập dữ liệu tại vị trí Mẫu Từ khóa, nhập tên tệp hình ảnh tương ứng.Nhập xong nháy nút Cập nhật để lưu vào danh sách.

- Làm tương tự với các bộ dữ liệu khác. Có thể thay đổi, sửa chữa, xóa các bộ dữ liệu đã nhập. Nhập xong nháy nút Đồng ý.

6. Quay trở lại cửa sổ nhập dữ liệu chính nháy nút Chấp nhận để kết thúc quá trình nhập dữ liệu. Muốn ghi lại tệp dữ liệu này nháy vào nút .


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7348

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn