Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình chi tiết iCloudTest. 11. Trạng thái người sử dụng: User – Subscriber trong iCloudTest
30/12/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

iCloudTest là một dịch vụ mới của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Chức năng chính của dịch vụ iCloudTest là tạo ra một môi trường để tiến hành các kỳ thi, kiểm tra trực tuyến.


Người sử dụng dịch vụ iCloudTest chính là người được phép khởi tạo và quản trị các kỳ thi (Exam) của iCloudTest. Qui trình đăng ký sử dụng dịch vụ này được thiết kế làm 2 giai đoạn: USER --> SUBSCRIBER. Sơ đồ sau mô tả các trạng thái trong vòng đời hoạt động của những người tham gia sử dụng dịch vụ iCloudTest.

Mô hình trạng thái người sử dụng dịch vụ iCloudTest. Có 2 trạng thái người dùng sau:

1. USER. Mức Free. Ai cũng có thể đăng ký tài khoản tại iCloudTest free và trở thành USER của hệ thống. Ở trạng thái này chỉ có thể tạo được 2 Exam dùng thử với hạn chế số lượng HS thi. Tài khoản iCloudTest được tạo 1 lần và có giá trị mãi mãi.

2. SUBSCRIBER.Trạng thái (mức) chính thức. USER cần đóng 1 khoản phí để trở thành chính thức. Phí được đóng theo năm. Khi đã trở thành chính thức (SUBSCRIBER), người dùng sẽ có quyền khởi tạo và quản lý các kỳ thi, kiểm tra (Exam) chính thức cho học sinh của mình. Hết thời hạn 1 năm, SUBSCRIBER cần gia hạn dịch vụ. Nếu không gian hạn kịp, người dùng này sẽ được hệ thống tự động chuyển về trạng thái USER.

Sau đây là mô tả tóm tắt ý nghĩa của Sơ đồ trên.

- Để sử dụng dịch vụ iCloudTest, người dùng cần đăng ký tài khoản để sử dụng. Việc đăng ký để có 1 tài khoản ban đầu trở thành 1 USER của iCloudTest là hoàn toàn miễn phí.

- Như vậy USER là trạng thái ban đầu, mức FREE của người sử dụng dịch vụ iCloudTest. Tài khoản iCloudTest chỉ cần khởi tạo 1 lần và dùng vĩnh viễn.

- Ở mức trạng thái USER, người dùng không được phép khởi tạo các kỳ thi (exam) chính thức, mà chỉ được phép tạo ra các kỳ thi thử nghiệm để tự kiểm nghiệm giải pháp. USER sẽ chỉ được phép khởi tạo ra 2 kỳ thi, mỗi kỳ thi được phép tạo 5 thí sinh thi, đủ để làm thử nghiệm.

- Người dùng ở mức USER muốn sử dụng chính thức các dịch vụ của iCloudTest cần đóng phí để đăng ký 1 trong các dịch vụ chính thức của giải pháp. Có 6 mức được phép đăng ký là T1, T2, T3 dành cho giáo viên và S1, S2, S3 dành cho các nhà trường.

- Phải đóng 1 khoản phí khi đăng ký dịch vụ chính thức. Phí này sẽ có tác dụng trong 12 tháng.

- Khi đã đăng ký chính thức 1 dịch vụ của iCloudTest, người dùng này sẽ chuyển trạng thái từ mức USER sang mức SUBSCRIBER.

- Khi đã trở thành SUBSCRIBER, người dùng sẽ được sử dụng toàn quyền iCloudTest trong phạm vi dịch vụ mà mình đăng ký. Trong phạm vi 1 năm từ khi đăng ký chính thức, người dùng được phép khởi tạo các Exam, toàn quyền điều hành các kỳ thi do mình tạo ra.

- Trong khoảng thời gian 10 ngày trước khi hết hạn, công ty sẽ thông báo cho SUBSCRIBER biết để người dùng tiến hành gia hạn dịch vụ.

- Sau khi hết hạn, trạng thái của SUBSCRIBER sẽ chuyển thành PENDING, hết hạn. Khi đó không được khởi tạo thêm Exam mới những vẫn được xử lý các Exam cũ. Thời gian này kéo dài 15 ngày.

- Sau trạng thái PENDING là trạng thái CANCEL. Ở trạng thái này bị dừng tất cả các hoạt động trừ ra việc gia hạn dịch vụ. Trạng thái CANCEL này kéo dài 30 ngày.

- Sau thời gian ở trạng thái CANCEL, người dùng này sẽ bị hủy trạng thái SUBSCRIBER để chuyển về trạng thái USER ban đầu. Chú ý tài khoản của người này không bị mất đi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7428

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn