Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách các phần mềm Hỗ trợ Học và Dạy môn Toán, tiếng Việt cấp Tiểu học của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
08/04/2014

Sau đây là danh sách các phần mềm Hỗ trợ Học và Dạy môn Toán, tiếng Việt cấp Tiểu học của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


Stt

Phần mềm

Chức năng

1.

Học Toán 1, 2, 3, 4, 5

50.000 đ / pm

Bộ phần mềm bao gồm 5 phần mềm mô phỏng toàn bộ các dạng toán chính xác theo sách giáo khoa Toán các lớp 1, 2, 3, 5. Toàn bộ chương trình môn Toán cấp tiểu học đã được phân loại chi tiết theo các chủ đề và được phân bổ cho từng lớp học theo đúng chương trình SGK.

Mỗi phần mềm dành cho HS học theo từng lớp học. Các chức năng chính bao gồm ôn luyện, làm bài tập theo từng chủ đề kiến thức. Có chức năng gia sư theo rõi, đánh giá, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Toán của từng lớp cho từng HS tham gia học.

2.

Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5


65.000 đ / pm

Bộ phần mềm bao gồm 5 phần mêm mô phỏng chính xác theo từng tiết học của SGK môn Toán. Toàn bộ chương trình môn Toán cấp Tiểu học đã được phân loại theo các chủ đề chi tiết bao gồm hơn 1700 hoạt động mô phỏng toàn bộ kiến thức môn Toán. Lần đầu tiên khái niệm Bài giảng Toán đã được đưa vào phần mềm, dựa trên khái niệm này, phần mềm đã xây dựng toàn bộ 817 tiết học chính xác theo từng tiết của SGK môn toán cho tất cả các lớp 1, 2, 3, 4, 5. Bộ phần mềm này dành cho GV thực hiện bài giảng Toán theo từng tiết học của SGK trên máy tính. Với mỗi mô phỏng, các GV được quyền nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho các dạng toán này.

3.

Bài giảng Toán 1.5


95.000 đ / pm

Là phần mềm cho phép GV khởi tạo và làm việc với mô hình Bài giảng Toán cấp Tiểu học. Toàn bộ chương trình môn Toán Tiểu học đã được mô phỏng trong phần mềm này dưới dạng các hoạt động và thông qua các FORM tương tác trên màn hình. Toàn bộ chương trình môn Toán Tiểu học được phân loại theo 10 dạng Toán chính:

1. Số, nhân biết, cách đọc, phân tích số.

2. 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

3. Đại lượng đo lường.

4. Đồng hồ và số đo thời gian.

5. Các dạng toán liên quan đến tiền Việt Nam.

6. Tính toán với biểu thức số.

7. Giải toán bằng lời văn.

8. Các dạng toán liên quan đến hình học.

9. Tính chất phép toán và tính chất số.

10. Bản đồ, biểu đồ, số La Mã.

Phần mềm đã tạo sẵn hơn 1700 hoạt động giảng dạy môn Toán phủ kín tất cả các dạng Toán và kiến thức môn Toán theo SGK. Dựa trên các hoạt động này, GV sẽ thiết kế lấy cho mình các bài giảng điện tử môn Toán để trực tiếp giảng dạy trên lớp. Mỗi bài giảng Toán là một tệp *.math, các tệp này dễ dàng khởi tạo, biên soạn, trình diễn hoặc có thể được nhúng vào Slide PowerPoint khi trình diễn. Với phần mềm này, GV có thể thay đổi, sửa đổi các bài giảng môn Toán đã được tích hợp trong bộ phần mềm Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5.

4.

Học, Dạy tiếng Việt 1, phần Học vần


HTV1, P1: 65.000 đ / pm

DTV1, P1: 75.000 đ / pm

Đây là bộ phần mềm hỗ trợ học và dạy chính xác theo SGK tiếng Việt lớp 1, phần Học vần. Là phần mềm đầu tiên của Việt Nam mô phỏng chính xác hoàn toàn theo từng bài học, từng phần của SGK Tiếng Việt lớp 1, phần Học vần. Phần mềm có thể coi như một tập hợp 103 bài giảng điện tử môn Tiếng Việt của SGK, mỗi, bài học bao gồm phần âm vần, đọc từ khóa, tập viết, tập đọc, luyện nói và nghe kể chuyện. Toàn bộ các bài học vần, âm vần, từ khóa đã được thu âm giọng Hà Nội chuẩn. Tất cả các từ khóa đều được minh họa bằng hình ảnh (chú ý SGK không có đủ hình ảnh minh họa cho từ khóa). Toàn bộ phần tập viết cũng được mô phỏng chính xác trên máy tính. GV được phép thay đổi nội dung của tất cả các bài học này. Bộ phần mềm này bao gồm 2 phiên bản: một dành cho HS và một dành cho GV.

5.

Học, Dạy tiếng Việt 1, phần Luyện tập tổng hợp


HTV1, P2: 65.000 đ / pm

DTV1, P2: 75.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng theo SGK môn Tiếng Việt lớp 1, phần 2: Luyện tập tổng hợp. Phần mềm mô phỏng chính xác theo từng chủ điềm, bài học và kiến thức của sách giáo khoa tiếng Việt 1, phần Luyện tập tổng hợp. Lần đầu tiên mô hình bài giảng điện tử môn Tiếng Việt được thiết kế hoàn chính trong phần mềm. Toàn bộ 12 chủ điểm chính và bài Ôn luyện cuối năm đã được mô phỏng và đưa vào bộ phần mềm này bao gồm 38 bài tập đọc, 24 bài luyện chính tả, 24 bài luyện tập viết đã được thu âm, mô phỏng chính xác. Bộ phần mềm này bao gồm 2 phiên bản: một dành cho HS và một dành cho GV. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

6.

Học, Dạy tiếng Việt 2, phần I

HTV2, P1: 65.000 đ / pm

DTV2, P1: 80.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng chính xác theo SGK Tiếng Việt lớp 2, phần I. Toàn bộ 18 chủ điểm TUẦN của học kỳ I đã được mô phỏng trên máy tính với các bài học: tập đọc, kể chuyện, tập viết, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Toàn bộ nội dung các bài tập đọc đã được thu âm, nội dung các bài tập viết được mô phỏng chính xác trên máy tính.

Bộ phần mềm bao gồm 2 phiên bản: Học Tiếng Việt 2, phần I dành cho học sinh và Dạy Tiếng Việt 2, phần I dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

7.

Học, Dạy tiếng Việt 2, phần II

HTV2, P2: 65.000 đ / pm

DTV2, P2: 80.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng chính xác theo SGK Tiếng Việt lớp 2, phần II. Toàn bộ 16 chủ điểm TUẦN của học kỳ II đã được mô phỏng trên máy tính với các bài học: tập đọc, kể chuyện, tập viết, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Toàn bộ nội dung các bài tập đọc đã được thu âm, nội dung các bài tập viết được mô phỏng chính xác trên máy tính.

Bộ phần mềm bao gồm 2 phiên bản: Học Tiếng Việt 2, phần II dành cho học sinh và Dạy Tiếng Việt 2, phần II dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

8.

Học, Dạy tiếng Việt 3, phần I

HTV3, P1: 75.000 đ / pm

DTV3, P1: 85.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng chính xác theo SGK Tiếng Việt lớp 3, phần I. Toàn bộ 18 chủ điểm TUẦN của học kỳ I đã được mô phỏng trên máy tính với các bài học: tập đọc, kể chuyện, tập viết, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Toàn bộ nội dung các bài tập đọc đã được thu âm, nội dung các bài tập viết được mô phỏng chính xác trên máy tính.

Bộ phần mềm bao gồm 2 phiên bản: Học Tiếng Việt 3, phần I dành cho học sinh và Dạy Tiếng Việt 3, phần I dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

9.

Học, Dạy tiếng Việt 3, phần II

HTV3, P2: 75.000 đ / pm

DTV3, P2: 85.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng chính xác theo SGK Tiếng Việt lớp 3, phần II. Toàn bộ 16 chủ điểm TUẦN của học kỳ II đã được mô phỏng trên máy tính với các bài học: tập đọc, kể chuyện, tập viết, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Toàn bộ nội dung các bài tập đọc đã được thu âm, nội dung các bài tập viết được mô phỏng chính xác trên máy tính.

Bộ phần mềm bao gồm 2 phiên bản: Học Tiếng Việt 3, phần II dành cho học sinh và Dạy Tiếng Việt 3, phần II dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

10.

Học, Dạy tiếng Việt 4, phần I
HTV4, P1: 75.000 đ / pm

DTV4, P1: 85.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng chính xác theo SGK Tiếng Việt lớp 4, phần I. Toàn bộ 18 chủ điểm TUẦN của học kỳ I đã được mô phỏng trên máy tính với các bài học: tập đọc, kể chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Toàn bộ nội dung các bài tập đọc, chính tả, nghe viết đã được thu âm. Với phần mềm này, một loạt các tính năng mới dành cho HS học theo nhóm của các bài học tập đọc, tìm hiểu vốn từ, luyện từ và câu, tập làm văn đã được tích hợp trong các mô phỏng của phần mềm. Một bộ 69 từ điển tiếng Việt đã được tích hợp sẵn trong phần mềm cho phép phần mềm tự động sinh rất nhiều bài luyện để HS làm bài trực tiếp trên máy tính.

Bộ phần mềm bao gồm 2 phiên bản: Học Tiếng Việt 4, phần I dành cho học sinh và Dạy Tiếng Việt 4, phần I dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

11.

Học, Dạy tiếng Việt 4, phần II

HTV4, P2: 75.000 đ / pm

DTV4, P2: 85.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng chính xác theo SGK Tiếng Việt lớp 4, phần II. Toàn bộ 16 chủ điểm TUẦN của học kỳ II đã được mô phỏng trên máy tính với các bài học: tập đọc, kể chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Bộ phần mềm bao gồm 2 phiên bản: Học Tiếng Việt 4, phần II dành cho học sinh và Dạy Tiếng Việt 4, phần II dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

12.

Học, Dạy tiếng Việt 5, phần I

HTV5, P1: 75.000 đ / pm

DTV5, P1: 85.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng chính xác theo SGK Tiếng Việt lớp 5, phần I. Toàn bộ 18 chủ điểm TUẦN của học kỳ I đã được mô phỏng trên máy tính với các bài học: tập đọc, kể chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Bộ phần mềm bao gồm 2 phiên bản: Học Tiếng Việt 5, phần I dành cho học sinh và Dạy Tiếng Việt 5, phần I dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

13.

Học, Dạy tiếng Việt 5, phần II

HTV5, P2: 75.000 đ / pm

DTV5, P2: 85.000 đ / pm

Bộ phần mềm mô phỏng chính xác theo SGK Tiếng Việt lớp 5, phần II. Toàn bộ 16 chủ điểm TUẦN của học kỳ II đã được mô phỏng trên máy tính với các bài học: tập đọc, kể chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Bộ phần mềm bao gồm 2 phiên bản: Học Tiếng Việt 5, phần II dành cho học sinh và Dạy Tiếng Việt 5, phần II dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Với phần mềm dành cho GV, các GV được phép thay đổi nội dung của các bài học.

14.

Tập viết chữ Việt 1, 2, 3

60.000 đ / pm

Bộ phần mềm bao gồm 3 phần mềm Tập Viết Chữ Việt dành cho các lớp 1, 2, 3. Đây là bộ phần mềm đầu tiên của Việt Nam đã mô phỏng trọn vẹn và chính xác theo chương trình phần kiến thức Tập Viết của môn Tiếng Việt cấp Tiểu học.

Mỗi phần mềm có 2 chức năng chính:

- Mô phỏng cách viết của tất cả các chữ cái bao gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số tiếng Việt theo từng nét bút. Việc mô phỏng này sẽ hỗ trợ âm thanh và có thể điều khiển theo từng nét.

- Mô phỏng chính xác toàn bộ nội dung các bài tập luyện tập viết theo SGK tiếng Việt và vở Tập viết cho các lớp 1, 2, 3 bao gồm phần mô phỏng tập viết theo các bài học của SGK và thể hiện nội dung tập viết trên lưới theo toàn bộ nội dung của Vở tập viết 1, 2, 3.

15.

Bài học tập viết chữ Việt

95.000 đ / pm

Chức năng chính của phần mềm là cho phép khởi tạo, chỉnh sửa và trình diễn các tệp *.tviet, các bài học, bài giảng phần tập viết chữ Việt theo chương trình SGK môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Phần mềm được thiết kế cho Giáo viên đang giảng dạy trong các nhà trường Tiểu học của Việt Nam. Mỗi bài học tập viết (tệp *.tiet) sẽ bao gồm một hay nhiều Hoạt động (Action). Mỗi hoạt động sẽ được chọn từ 3 kiểu bài học sau: mô phỏng tập viết bảng chữ cái và chữ số tiếng Việt; mô phỏng tập viết theo nội dung của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3; luyện viết chữ Việt theo từ, cụm từ, câu và đoạn văn hoàn chỉnh. Chỉ bằng môt vài thao tác đơn giản, các GV có thể thiết kế ngay được một bài giảng phần tập viết chữ Việt trên máy tính và sau đó trình diễn khi giảng dạy cho HS.

16.

Vở tập viết chữ Việt


245.000 đ / pm

Vở tập viết chữ Việt là phần mềm cho phép khởi tạo và biên soạn các tệp *.tvbook là các sách, vở luyện viết chữ Việt dành cho Học sinh và Giáo viên. Đây là phần mềm phức tạp nhất và có nhiều tính năng công nghệ cao nhất trong nhóm các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy tập viết chữ Việt trong trường Tiểu học.

Với phần mềm mới này, các Phòng GD, các nhà trường và giáo viên có thể dễ dàng tạo ra các đề luyện tập viết chữ đẹp, các bài luyện tập viết cho HS trong nhà trường. Với phần mềm các nhà trường và GV có thể dễ dàng tạo ra các vở luyện viết chữ đẹp cho HS với nội dung bất kỳ, từ 1 vài trang đến hàng trăm trang giấy.

Phần mềm hỗ trợ rất nhiều lựa chọn thực tế khi tạo ra các trang in luyện tập viết chữ như sau:

- Hỗ trợ kiểu chữ bình thường và chữ chấm chấm để luyện tô chữ.

- Hỗ trợ lưới in 4 hàng hoặc 5 hàng.

- Hỗ trợ lưới ngang hoặc lưới ô vuông.

- Hỗ trợ kiểu chữ viết hoa kiểu 1 hoặc 2.

- Hỗ trợ thể hiện chữ 2 li hoặc 1 li trên lưới.

- Có thể ẩn không hiện lưới trên giấy.

17.

Học chính tả tiếng Việt

70.000 đ / pm

Phần mềm hỗ trợ phần học, luyện tập các bài học chính tả theo sách giáo khoa tiếng Việt Tiếu học từ lớp 1 đến lớp 5. Đi kèm phần mềm là một bộ các từ điển: từ điển chính tả HS, từ điển chính tả đa phương tiện, từ điển từ láy đã được tích hợp để tạo ra các bài ôn luyện chính tả phong phú dành cho HS và GV học tập, giảng dạy phần kiến thức này.

Phần mềm bao gồm các chức năng chính Phân biệt chính tả; Luyện chính tả nhanh; Đọc và viết chính xác; Tất cả các bài luyện chính tả trong phần mềm đều có khả năng tự động sinh không giới hạn các bài luyện tập và đều cho phép GV nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho các bài luyện. Phần mềm được thiết kế dành cho GV và HS cùng sử dụng.

18.

Học từ tiếng Việt


70.000 đ / pm

Phần mềm bao gồm 74 bài ôn luyện khác nhau nằm trong phần kiến thức Học từMở rộng vốn từ Tiếng Việt của SGK Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là một trong những phần kiến thức được học nhiều nhất trong chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Các dạng bài học có trong phần mềm là: mở rộng vốn từ; tìm hiểu và phân loại từ theo ý nghĩa, chủ điểm; phân loại từ đơn, từ ghép, từ láy; phân biệt và phân loại các từ vựng chính trong tiếng Việt như danh từ, tính từ, động từ, đại từ, quan hệ từ; phân biệt từ đồng âm. Tất cả các bài luyện trong phần mềm đều có khả năng tự động sinh không giới hạn các bài luyện tập và đều cho phép GV nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho các bài luyện. Phần mềm được thiết kế dành cho GV và HS cùng sử dụng.

19.

Luyện từ và câu tiếng Việt


70.000 đ / pm

Phần mềm bao gồm hơn 120 bài ôn luyện khác nhau phủ kín các dạng bài luyện nằm trong phần kiến thức Luyện từ và câu của SGK Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5. Luyện từ và câu là một trong những phần kiến thức khó nhất trong chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Các chủ đề kiến thức chính của phần mềm là: Từ trong câu; Phân loại câu; Thành phần câu kể; Phân loại trạng ngữ trong câu; Phân loại quan hệ từ; Kết nối câu; Vui, giải trí. Tất cả các bài luyện trong phần mềm đều có khả năng tự động sinh không giới hạn các bài luyện tập và đều cho phép GV nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho các bài luyện. Phần mềm được thiết kế dành cho GV và HS cùng sử dụng.

20.

Vui Học Tiếng Việt 7

Vui Học Tiếng Việt 6.1, 6.2

Vui Học Tiếng Việt 10.1, 10.2

45.000 đ / pm

Vui Học Tiếng Việt bao gồm các phần mềm trò chơi thư giãn giải trí lành mạnh dành cho học sinh trong nhà trường. Tất cả các trò chơi đều lấy ý tưởng và kiến thức trực tiếp từ SGK và biến những kiến thức này thành các bài học chơi vui trên máy tính.

Vui Học Tiếng Việt 7 bao gồm 7 trò chơi rèn luyện trí nhớ, phát âm, đánh vần và ghép vần tiếng Việt.

Vui Học Tiếng Việt 6.1, 6.2 bao gồm 12 trò chơi rèn luyện trí nhớ, mở rộng vốn từ, tìm hiểu ý nghĩa và phân loại từ trong tiếng Việt.

Vui Học Tiếng Việt 10.1, 10.2 bao gồm 20 trò chơi mở rộng kiến thức về từ ngữ, từ láy, từ đồng nghĩa trái nghĩa, mở mang kiến thức về thế giới thiên nhiên.

21.

Sắp xếp từ. Phiên bản Pro

35.000 đ / pm

Sắp xếp từ (Word Sorting) là phần mềm trò chơi yêu cầu người chơi sắp xếp lại các từ đơn để tạo thành một câu hoàn chỉnh có ý nghĩa trong tiếng Việt. Trên màn hình xuất hiện các từ độc lập của 1 câu hoàn chỉnh. HS cần sắp xếp lại đúng thứ tự từ này bằng cách kéo thả các từ này lên vị trí đúng trong khung giữa màn hình.

Phiên bản Pro của phần mềm này có các chức năng sau:

- Tự động sinh các bài luyện dựa trên từ điển thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt có sẵn trong phần mềm.

- Cho phép người chơi nhập vào một dãy các từ để sau đó HS sẽ thực hiện bài luyện theo DS các từ này.

- Cho phép người chơi tạo và nhập trước 1 từ điển từ vựng để phần mềm có thể sử dụng để sinh ngẫu nhiên các bài luyện theo từ điển này.

22.

Tìm từ - Hangman. Phiên bản Pro

35.000 đ / pm

Tìm từ (Hangman) là phần mềm cho phép người chơi đoán 1 từ cho trước bằng cách nháy chuột chọn các chữ cái trong từ này. Phần mềm này rất nổi tiếng trên thế giới như một trò chơi giải trí lành mạnh. Đây là phiên bản thuần Việt của phần mềm này.

Cách chơi như sau: nháy chuột chọn một chữ cái trong bảng chữ cái, nếu đúng chữ cái sẽ hiện trong từ. Nếu sai sẽ hiện thông báo. Mỗi lần chơi chỉ được phép đoán sai 7 lần.

Phiên bản Pro của phần mềm này có các chức năng sau:

- Tự động sinh các bài luyện dựa trên từ điển thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt có sẵn trong phần mềm.

- Cho phép người chơi nhập vào một dãy các từ để sau đó HS sẽ thực hiện bài luyện theo DS các từ này.

- Cho phép người chơi tạo và nhập trước 1 từ điển từ vựng để phần mềm có thể sử dụng để sinh ngẫu nhiên các bài luyện theo từ điển này.

23.

Ô chữ Việt

35.000 đ / pm

Phần mềm Ô chữ Việt có chức năng chính là tạo ra các tệp ô chữ bằng tiếng Việt và giúp người dùng chơi, giải ô chữ ngay trên màn hình. Ô chữ được lưu trong các tệp dạng *.CWD, mỗi tệp CWD có thể lưu trữ một hay nhiều ô chữ. Các ô chữ được hỗ trợ trong phần mềm này là ô chữ dạng nhiều từ hàng ngang (từ khóa) và một từ hàng dọc (từ khóa chính).

Phần mềm này rất thích hợp trong môi trường giáo dục, dành cho HS chơi, thư giãn lành mạnh và là một công cụ cho GV tạo ra các ô chữ cho riêng mình để sử dụng trên lớp học.

Các GV có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào ô chữ, sau đó trình diễn và chơi ô chữ này trên lớp học.

24.

Ghép chữ. Phiên bản Pro


35.000 đ / pm


Phần mềm Ghép chữ có 4 chức năng thực hiện bài luyện Ghép chữ:

- Ghép chữ tạo âm vần.

- Ghép chữ, vần để hoàn thiện một từ tiếng Việt.

- Ghép chữ tự do theo mẫu do người dùng tự nhập.

- Bài luyện ghép chữ tự do.

Phần mềm dành cho GV và HS lứa tuổi 5-8 dùng để học đánh vần và ghép chữ trên lớp cũng như ở nhà. Đặc biệt GV có thể tự thiết kế các bài luyện ghép chữ theo ý muốn. Phần mềm có thể dùng trong các trường mẫu giáo hoặc Tiểu học của Việt Nam.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7565

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn