Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (137 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (84 bài viết)
 • Sản phẩm mới (57 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (38 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (120 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (8 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (109 bài viết)
 • Download - Archive- Update (58 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (1 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (5 bài viết)
 • Phần mềm cho em (4 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (623 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 12
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 12
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 87426964 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Chuyên mục "Hỗ trợ khách hàng"


  [iQB] Bài 8. Kiểm tra trực tuyến
  (29/11/2019 - Số lần đọc: 3701)

  [iQB] Bài 7.Trộn câu hỏi đề kiểm tra
  (28/11/2019 - Số lần đọc: 3877)

  [iQB] Bài 6. Kiểm tra lại các câu hỏi trong đề thi và thuộc tính đề
  (26/11/2019 - Số lần đọc: 3907)

  [iQB]Bài 5. Sinh đề kiểm tra từ mẫu đề kiểm tra
  (25/11/2019 - Số lần đọc: 3729)

  [iQB] Bài 4. Tạo nhóm đề kiểm tra và tạo mẫu đề kiểm tra
  (06/11/2019 - Số lần đọc: 4352)

  [iQB] Bài 3. Nhập câu hỏi trực tiếp từ Text Editor - chuyển nhập câu hỏi từ Word
  (01/11/2019 - Số lần đọc: 4348)

  [iQB]: Bài 2. Kiểm tra lại phần ma trận kiến thức và kỹ năng
  (31/10/2019 - Số lần đọc: 2544)

  [iQB]: Bài 1. Khởi tạo file dữ liệu IQB, quy định thuộc tính Ngân hàng đề
  (30/10/2019 - Số lần đọc: 2481)

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Cat Full
  (03/10/2019 - Số lần đọc: 2488)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL
  (30/06/2016 - Số lần đọc: 7801)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra
  (30/06/2016 - Số lần đọc: 7663)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra
  (29/06/2016 - Số lần đọc: 7653)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8b. Ý nghĩa lệnh tạo đa đề kiểm tra trên thực tế
  (29/06/2016 - Số lần đọc: 7055)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8a. Khái niệm Kiểu nội dung. Gán kiểu nội dung cho câu hỏi trong CSDL
  (29/06/2016 - Số lần đọc: 7104)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 7. Làm việc và quản trị hệ thống Mẫu đề kiểm tra
  (28/06/2016 - Số lần đọc: 6898)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi
  (28/06/2016 - Số lần đọc: 5769)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi
  (28/06/2016 - Số lần đọc: 5299)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức
  (27/06/2016 - Số lần đọc: 5683)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 4. Đánh giá, tìm kiếm câu hỏi
  (27/06/2016 - Số lần đọc: 5723)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 3. Nhập câu hỏi tạm thời. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức
  (27/06/2016 - Số lần đọc: 5665)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 2. Làm việc với Ma trận kiến thức
  (25/06/2016 - Số lần đọc: 6031)

  Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 1. Quản trị Ngân hàng câu hỏi, thiết lập User Admin và User giáo viên
  (25/06/2016 - Số lần đọc: 5823)

  Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Lion 8.0
  (21/06/2016 - Số lần đọc: 5351)

  Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Leo 8.0
  (21/06/2016 - Số lần đọc: 4860)

  Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Moon 8.0
  (20/06/2016 - Số lần đọc: 5082)

  Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Cat 8.0
  (20/06/2016 - Số lần đọc: 5372)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 30. Chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy in A3.
  (10/06/2016 - Số lần đọc: 6605)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29d. Lệnh thay thế câu hỏi từ CSDL Ngân hàng câu hỏi.
  (10/06/2016 - Số lần đọc: 5853)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29c. Phần 3: Các lệnh làm việc với danh sách câu hỏi.
  (10/06/2016 - Số lần đọc: 5719)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29b. Phần 2: Nhập câu hỏi trực tiếp.
  (10/06/2016 - Số lần đọc: 5324)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29a. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Phần 1.
  (10/06/2016 - Số lần đọc: 5380)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.
  (10/06/2016 - Số lần đọc: 5424)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp
  (10/06/2016 - Số lần đọc: 5478)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26d. Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến.
  (15/04/2016 - Số lần đọc: 9483)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26c. Khái niệm hình thức kiểm tra trực tuyến.
  (15/04/2016 - Số lần đọc: 9601)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26b. Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các dạng câu hỏi khác nhau.
  (15/04/2016 - Số lần đọc: 9489)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26a. Giới thiệu tổng quan về kiểm tra trực tuyến và qui trình thực hiện kiểm tra trực tuyến.
  (15/04/2016 - Số lần đọc: 9964)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 25. Kiểm tra kiến thức theo chủ đề.
  (15/04/2016 - Số lần đọc: 9415)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 24. Chức năng Tạo nhanh đề kiểm tra.
  (15/04/2016 - Số lần đọc: 9771)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 23. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra.
  (15/04/2016 - Số lần đọc: 6343)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 22. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.
  (14/04/2016 - Số lần đọc: 5750)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 21. Thiết lập nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra.
  (14/04/2016 - Số lần đọc: 5379)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 20. Lệnh khởi tạo và xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra.
  (14/04/2016 - Số lần đọc: 5198)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 19. Lệnh xem, sửa thuộc tính đề kiểm tra.
  (13/04/2016 - Số lần đọc: 5242)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 18. Lệnh xem và in đề kiểm tra.
  (13/04/2016 - Số lần đọc: 5172)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 17. Lệnh in danh sách câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.
  (13/04/2016 - Số lần đọc: 5226)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 16. Lệnh xem nhanh câu hỏi.
  (13/04/2016 - Số lần đọc: 5210)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 15b. Các lựa chọn sinh đề kiểm tra trong iQB 8.0
  (12/04/2016 - Số lần đọc: 5302)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 15a. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra chính trong phần mềm iQB
  (12/04/2016 - Số lần đọc: 5127)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 14. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra. Phần 1: Sinh đề kiểm tra từ Mẫu đề kiểm tra
  (12/04/2016 - Số lần đọc: 5077)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 13b. Nhập Ma trận đề
  (12/04/2016 - Số lần đọc: 5380)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 13a. Ma trận đề là gì
  (12/04/2016 - Số lần đọc: 5446)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 12d. Kiểm tra Sơ đồ Test
  (12/04/2016 - Số lần đọc: 5125)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 12c. Nhập nhanh Sơ đồ Test
  (12/04/2016 - Số lần đọc: 5185)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 12b. Nhập trực tiếp Sơ đồ Test trong lệnh nhập Mẫu đề kiểm tra.
  (09/04/2016 - Số lần đọc: 5230)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - B12a. Nhập thông tin chung Mẫu đề kiểm tra,
  (09/04/2016 - Số lần đọc: 5266)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - B11. Nhập Nhóm mẫu đề kiểm tra
  (09/04/2016 - Số lần đọc: 5303)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 9. Nhập media kèm câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.
  (09/04/2016 - Số lần đọc: 5071)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - B10. Khuôn dạng câu hỏi nhập từ Text Editor và DOC File
  (07/04/2016 - Số lần đọc: 5413)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 8. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC files vào Ngân hàng câu hỏi.
  (07/04/2016 - Số lần đọc: 5247)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 7. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor vào Ngân hàng câu hỏi.
  (07/04/2016 - Số lần đọc: 5523)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0- Bài 6. Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm của Ngân hàng câu hỏi.
  (07/04/2016 - Số lần đọc: 5246)

  Giới thiệu bộ phần mềm TLS - Ôn luyện và kiểm tra kiến thức
  (09/03/2016 - Số lần đọc: 6332)

  Giới thiệu các phần mềm SQB
  (09/03/2016 - Số lần đọc: 6430)

  Hướng dẫn phần mềm Luyện thi Vật lý
  (25/01/2016 - Số lần đọc: 6469)

  Giới thiệu nhanh các phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi THPT quốc gia
  (25/01/2016 - Số lần đọc: 6538)

  Giới thiệu chung các phần mềm Luyện thi THPT quốc gia
  (25/01/2016 - Số lần đọc: 6689)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 5b. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi. Nhập câu hỏi dài.
  (29/09/2015 - Số lần đọc: 10231)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 5a: Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi. Nhập câu hỏi ngắn.
  (29/09/2015 - Số lần đọc: 10215)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 4: Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi.
  (29/09/2015 - Số lần đọc: 9837)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài3: Nhập sửa kỹ năng câu hỏi.
  (29/09/2015 - Số lần đọc: 8936)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi.
  (29/09/2015 - Số lần đọc: 8863)

  Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 1: Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới.
  (29/09/2015 - Số lần đọc: 8009)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.12. Mô hình Ngân hàng câu hỏi Online: iQB.net
  (29/09/2015 - Số lần đọc: 6046)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.11. Mô hình kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest.
  (24/09/2015 - Số lần đọc: 5774)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.10. Mô hình kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Hình thức kiểm tra.
  (24/09/2015 - Số lần đọc: 5929)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.9. Mô hình câu hỏi chính thức và tạm thời trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.
  (24/09/2015 - Số lần đọc: 5892)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.8. Mô hình Ma trận đề. Quan hệ giữa Ma trận đề và Mẫu đề kiểm tra.
  (21/09/2015 - Số lần đọc: 5987)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.7. Mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra.
  (21/09/2015 - Số lần đọc: 5802)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.6. Mô hình Mẫu đề kiểm tra. Sơ đồ Test trong mẫu đề kiểm tra. Vai trò của Mẫu đề kiểm tra.
  (21/09/2015 - Số lần đọc: 5725)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.5. Khái niệm Sơ đồ Test. Quan hệ giữa Sơ đồ Test và đề kiểm tra.
  (21/09/2015 - Số lần đọc: 5713)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.4. Khái niệm, mô hình và các thuộc tính của Ma trận kiến thức.
  (21/09/2015 - Số lần đọc: 5902)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.2. Phân loại kiểu, dạng và thuộc tính của câu hỏi trong iQB 8.0.
  (21/09/2015 - Số lần đọc: 5756)

  Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.1. Mô hình Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra trong iQB 8.0
  (15/09/2015 - Số lần đọc: 5890)

  Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Rabbit
  (19/05/2015 - Số lần đọc: 6225)

  Phần mềm iQB. Thao tác 4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi
  (19/02/2014 - Số lần đọc: 7063)

  Phần mềm iQB. Thao tác 3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi
  (19/02/2014 - Số lần đọc: 6985)

  Phần mềm iQB. Thao tác 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi
  (18/02/2014 - Số lần đọc: 6797)

  Phần mềm iQB. Thao tác 1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới
  (18/02/2014 - Số lần đọc: 7692)

  Học iQB 7.0 qua hình ảnh. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới
  (15/04/2013 - Số lần đọc: 7780)

  Video buổi hội thảo giới thiệu phần mềm iQB 7.0 ngày 20/03/2013
  (29/03/2013 - Số lần đọc: 7723)

  iQB 6.0: Câu hỏi và trả lời
  (25/04/2012 - Số lần đọc: 8692)

  Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm iQB Magic Test 6.0
  (23/04/2012 - Số lần đọc: 8832)

  Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm iQB Quiz Maker 6.0
  (20/04/2012 - Số lần đọc: 10812)

  Video hướng dẫn Ghép, chuyển nhập câu hỏi từ một CSDL khác vào CSDL đang mở hiện thời trong phần mềm iQB
  (13/03/2010 - Số lần đọc: 8547)

  Video hướng dẫn Nhập, điều chỉnh Mẫu đề kiểm tra. Nhập mẫu đề kiểm tra theo cả 2 loại: Theo Sơ đồ Test và theo Tỷ lệ % kiến thức trong phần mềm iQB
  (12/03/2010 - Số lần đọc: 8782)

  Video hướng dẫn Chấm bài kiểm tra trắc nghiệm theo bài làm bằng tay của học sinh trong iQB 4.0
  (21/02/2010 - Số lần đọc: 9023)

  Video hướng dẫn Chuyển câu hỏi tạm thời sang danh sách câu hỏi chính thức trong iQB 4.0
  (18/02/2010 - Số lần đọc: 8148)

  Video hướng dẫn Nhập câu hỏi vào danh sách các câu hỏi tạm thời trong iQB 4.0
  (16/02/2010 - Số lần đọc: 7971)

  Video hướng dẫn Xem thông tin thống kê việc nhập câu hỏi trong cơ sở dữ liệu hiện thời trong iQB 4.0
  (15/02/2010 - Số lần đọc: 8335)

  Video hướng dẫn Tách đề kiểm tra: Từ một tệp đề, tách thành hai đề nhỏ hơn trong iQB 4.0
  (14/02/2010 - Số lần đọc: 8155)

  Video hướng dẫn Ghép đề kiểm tra: Từ hai tệp đề, ghép lại thành một đề, chuyển câu hỏi từ word file trong iQB 4.0
  (13/02/2010 - Số lần đọc: 8611)

  Video hướng dẫn Kiểm tra online theo một đề kiểm tra đang mở trong iQB 4.0
  (12/02/2010 - Số lần đọc: 8514)

  Video hướng dẫn Trộn câu hỏi để sinh ra nhiều đề kiểm tra từ một đề kiểm tra gốc iQB 4.0
  (11/02/2010 - Số lần đọc: 8385)

  Video hướng dẫn Khởi tạo, nhập thông tin một đề kiểm tra mới bao gồm 5 câu ngắn trong iQB 4.0
  (05/02/2010 - Số lần đọc: 8097)

  Video hướng dẫn Sửa nội dung một đề kiểm tra, sửa nội dung câu hỏi, xóa một số câu hỏi trong iQB 4.0
  (04/02/2010 - Số lần đọc: 8399)

  Video hướng dẫn Mở nhiều đề kiểm tra, xem thông tin đề kiểm tra trong iQB 4.0
  (03/02/2010 - Số lần đọc: 8269)

  Video hướng dẫn Khởi tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra trong iQB 4.0
  (30/01/2010 - Số lần đọc: 8330)

  Video hướng dẫn Khởi tạo một đề kiểm tra theo Sơ đồ Test trong iQB 4.0
  (29/01/2010 - Số lần đọc: 8194)

  Video hướng dẫn Khởi tạo một đề kiểm tra theo Bảng tỷ lệ % kiến thức trong iQB 4.0
  (28/01/2010 - Số lần đọc: 8084)

  Video hướng dẫn Nhập, điều chỉnh chi tiết các câu hỏi trong iQB 4.0
  (27/01/2010 - Số lần đọc: 8294)

  Video hướng dẫn Nhập câu hỏi nhanh theo nhóm thuộc tính trong iQB 4.0
  (26/01/2010 - Số lần đọc: 7802)

  Video hướng dẫn Mở, xem các lệnh nhập kỹ năng và phạm vi kiến thức trong iQB 4.0
  (25/01/2010 - Số lần đọc: 8072)

  Hướng dẫn sử dụng chức năng Chấm bài kiểm tra trong phần mềm iQB Leo 4.0
  (23/01/2010 - Số lần đọc: 8313)

  Video hướng dẫn khởi tạo một CSDL ngân hàng câu hỏi mới trong iQB 4.0
  (22/01/2010 - Số lần đọc: 8372)

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kiểm tra Kiến thức môn Hóa Học lớp 9 ( Phần II)
  (21/01/2010 - Số lần đọc: 8623)

  Giới thiệu và hướng dẫn nhập câu hỏi trực tiếp từ Text Editor trong phần mềm iQB 4.0
  (18/01/2010 - Số lần đọc: 8104)

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kiểm tra Kiến thức môn Hóa Học lớp 9 ( Phần I)
  (06/01/2010 - Số lần đọc: 8135)

  Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Kiểm tra kiến thức Sinh học lớp 12
  (29/06/2009 - Số lần đọc: 8608)

  Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Kiểm tra kiến thức Toán lớp 12
  (26/06/2009 - Số lần đọc: 8677)

  Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Kiểm tra kiến thức Vật Lý lớp 12
  (25/06/2009 - Số lần đọc: 8430)

  Cách tạo một đề kiểm tra từ phần mềm Kiểm tra kiến thức môn Toán 12 (SQB Toán 12)
  (21/06/2009 - Số lần đọc: 8593)

  Chức năng In Danh Sách Câu Hỏi phần mềm Kiểm tra kiến thức Vật Lý 12
  (16/06/2009 - Số lần đọc: 8618)

  Hỗ trợ giáo viên lệnh khởi tạo mới đề kiểm tra trong iQB3.0
  (05/02/2009 - Số lần đọc: 8690)

  Hỗ trợ giáo viên lệnh nhập, điều chỉnh câu hỏi trong iQB3.0
  (03/02/2009 - Số lần đọc: 8387)

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện thi Vật Lý
  (20/02/2008 - Số lần đọc: 13111)

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện thi Sinh Học
  (20/02/2008 - Số lần đọc: 12049)

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện thi Hoá Học
  (20/02/2008 - Số lần đọc: 12771)

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện thi tiếng Anh
  (20/02/2008 - Số lần đọc: 13103)

  20 QUI TRÌNH THỰC HÀNH PHẦN MỀM iQB Leo - Cat 2.0
  (16/12/2007 - Số lần đọc: 21264)

  Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm iQB - Ngân hàng đề thông minh trong Windows Vista
  (06/12/2007 - Số lần đọc: 10564)

  Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm iQB Cat 2.0 Full
  (02/11/2007 - Số lần đọc: 10354)

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến iTester 2.0
  (10/10/2007 - Số lần đọc: 13345)

  Hướng dẫn sử dụng iQB Cat 1.0 bằng hình ảnh
  (11/05/2007 - Số lần đọc: 11857)

  Làm gì khi gặp thông báo lỗi trong quá trình chạy iQB Cat ?
  (01/05/2007 - Số lần đọc: 11656)

  Chu trình thực hiện khởi tạo và lưu trữ CSDL trong iQB Cat
  (19/03/2007 - Số lần đọc: 14823)

  Mô hình câu hỏi trong phần mềm iQB - Ngân hàng đề thông minh
  (05/10/2006 - Số lần đọc: 18796)

  Lên đầu trang

  Những bài viết trong chuyên mục được nhiều người quan tâm
  20 QUI TRÌNH THỰC HÀNH PHẦN MỀM iQB Leo - Cat 2.0
  Mô hình câu hỏi trong phần mềm iQB - Ngân hàng đề thông minh
  Chu trình thực hiện khởi tạo và lưu trữ CSDL trong iQB Cat
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến iTester 2.0
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện thi Vật Lý
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện thi tiếng Anh
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện thi Hoá Học
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện thi Sinh Học
  Hướng dẫn sử dụng iQB Cat 1.0 bằng hình ảnh
  Làm gì khi gặp thông báo lỗi trong quá trình chạy iQB Cat ?

  Những bài viết mới đưa lên website
  [iQB] Bài 8. Kiểm tra trực tuyến
  [iQB] Bài 7.Trộn câu hỏi đề kiểm tra
  [iQB] Bài 6. Kiểm tra lại các câu hỏi trong đề thi và thuộc tính đề
  [iQB]Bài 5. Sinh đề kiểm tra từ mẫu đề kiểm tra
  [iQB] Bài 4. Tạo nhóm đề kiểm tra và tạo mẫu đề kiểm tra
  [iQB] Bài 3. Nhập câu hỏi trực tiếp từ Text Editor - chuyển nhập câu hỏi từ Word
  [iQB]: Bài 2. Kiểm tra lại phần ma trận kiến thức và kỹ năng
  [iQB]: Bài 1. Khởi tạo file dữ liệu IQB, quy định thuộc tính Ngân hàng đề
  THƯ MỜI TẬP HUẤN VÀ GIỚI THIỆU SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM iQB 8.0 - dành cho nhà trường phổ thông CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
  Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Cat Full

  Những bài viết trong các chuyên mục được nhiều người quan tâm
  Vì sao IQ Test 2.0 và Trắc nghiệm Giao thông cần thiết cho mỗi gia đình, mỗi học sinh và cả mỗi người lớn nữa?
  Phát hành chính thức phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo 1.0
  Các phát triển mới của iQB 8.0
  Tài liệu sử dụng tại buổi Tập huấn bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 7.0, giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra tại Bình Dương
  Mô tả nhanh chức năng tạo đa đề kiểm tra trong iQB Lion 8.0
  Bảng phân loại chức năng theo các sản phẩm & dịch vụ chính của iQB 8.0
  Bảng so sánh các chức năng chính của các phần mềm lõi của iQB 8.0
  Mô hình iQB.net – phiên bản mạng của iQB
  Thông báo: Phát hành chính thức phần mềm quản trị ngân hàng câu hỏi iQB Bee 8.0 - bản phần mềm đơn giản nhất dành cho giáo viên
  Mô hình chức năng của phần mềm Ngân hàng câu hỏi (Question Bank)

  Chủ đề mới cập nhật bài viết mới
 • Hoạt động của công ty
 • Thông tin tuyển dụng
 • Thông tin khuyến mại
 • Sản phẩm mới
 • Dành cho Giáo viên
 • Lập trình Scratch
 • Mô hình & Giải pháp
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu
 • Học tiếng Việt

 •  
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.